دسته: پوشش های پایه سیمانی (بتن سخت)

پودرهای سخت کننده بتن دکوراتیو (استامپی)

پودرهای سخت کننده بتن دکوراتیو (استامپی) چیست؟ پودرهای سخت کننده بتن دکوراتیو یا استامپی نوعی سخت کننده سیمانی سطوح است که از سیمان های تقویت شده پلیمری ساخته می …